To blog αυτό δημιουργήθκε σε άσχετο χρόνο και συγκέντρωσε εμπειρίες του γράφοντος από διάφορα στάδια της εκπαιδευτικής και εργασιακής του σταδιοδρομίας. Οι πληροφορίες προέρχονται από διάφορες ξενοδοχειακές, εστιατοριακές και ιντερνετικές πηγές και σκοπό έχουν να στείλουν μηνύματα, να προβληματίσουν ή να ενημερώνουν τους αναγνώστες.

Άνοιγμα Ξενοδοχείου

General Manager/Γενικός Διευθυντής
 • Forget about your social life/Ξέχνα την προσωπική  σου ζωή
 • You have to be physically fit, aggressive, a bit son-of-a-gun, totally dedicated/Καλή φυσική κατάσταση,     ετοιμότητα, αφοσίωση στο αντικείμενο.
 • Work around the clock, 7/7 for months on end./Πολλές ώρες εργασίας, χωρίς ρεπό.
Director of sales and marketing/Διευθυντής πωλήσεων και Marketing
 • Necessary stationary/Απαρέτητη γραφική ύλη.
 • Business cards
 • Desk/Γραφείο
 • Chair/Καρέκλα
 • Plan of action/Πρόγραμμα δράσης
 • Telemarketing
 • Selling the product ...../Πωλήσεις
 •  Build up brand awareness
 • Set up a data base.
 •  Appoint sales representatives to go out and meet clients
 • Face-to-face/Επαφές
 • Mailing (scenic views + quiz prizes)/Ταχυδρόμηση προσπέκτους ξενοδοχείου και τιμοκαταλόγων.
 • Independent travellers/Ανεξάρτητοι πελάτες
 •   Company incentives/Εταιρείες
 •  Conferences/Συνέδρια
 • Establish good working relationship with the owners or their local  representative as soon as possible/Καλές σχέσεις με τους εργοδότες το δυνατόν συντομώτερο.
 • Licence /Αδεια λειτουργίας
 • Get the right team very quickly/Δημιουργήστε μια καλή ομάδα
 •  INTERVIEW people personally/Πάρτε προσωπικά συνεντεύξεις
 • Take some handicapped staff/Εξετάστε πρόσληψη μερικών    ανθρώπων με ειδικές ανάγκες για κοινωνικούς λόγους.
 • People who work hard/Πάρτε ανθρώπους που είναι παραγωγικοί/δουλεύουν έξυπνα.
 • Provide some orientation courses to help staff to understand cultural backgrounds/Κάντε μερικά μαθήματα προσανατολισμού στο προσωπικό.
 • Train on the job for soft opening guests/Εκπαιδεύστε επί τόπου.
 • Have some support staff from another hotel/Μήπως θα μπορούσατε να δανειστήτε προσωπικό για την έναρξη από ένα διπλανό ξενοδοχείο?
 • Open softly the hotel/Ανοίξτε σιγά-σιγά (όροφο-όροφο) το ξενοδοχείο.
 • Have chef on site at least four months before opening to perform local research on availiable local products/Πάρε τον Chef μερικούς μήνες πρίν και άστον να κάνει έρευνα αγοράς των προϊόντων.
 • Have good relations with the nearby hotel managers/Εχετε καλές  σχέσεις με τους  διευθυντές-    στελέχη  των γειτονικών ξενοδοχείων.
 • HAVE RATES JUST BELOW THE HIGHEST IN THE TOWN/Κάντε τιμές λίγο πάρα κάτω από τις υψηλότερες στην πόλη (ανάλογα και με τα standard του ξενοδοχείου.
 • Tel to the staff that they have to wait until making a substantial profit/Πληροφόρησε το προσωπικό να κάνει μισθολογική υπομονή μέχρι να στρώσει η δουλειά και να πετύχει το ξενοδοχείο.
 • Talk to the team every 3 months about current state of hotel business/Μίλησε με το προσωπικό για την πορεία της επιχειρήσεως κάθε τρείς μήνες.
 • Having a strong food and beverage team you can spent more time in sales calls/Λύστε άμεσα και     αποτελεσματικά τα επισιστιστικά σας προβλήματα για να ελευθερώστε χρόνο για τις πωλήσεις - επαφές από τηλεφώνου.
 • Cope with...../Πρόβλημα είναι και .....
 • Dust/η σκόνη
 • Noise/ο θόρυβος
 • Security/η ασφάλεια
 • Guests are usually more understanding about hotel opening than renovations and rebuilding/Οι πελάτες κατανοούν περισσότερο τα προβλήματα  πρωτολειτουργίας παρά ανακαινίσεως ενός ξενοδοχείου.
Jacues Morand,general manager of the Intabul Hyatt Regency(Hospitality Industry International, 1994)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου