To blog αυτό δημιουργήθκε σε άσχετο χρόνο και συγκέντρωσε εμπειρίες του γράφοντος από διάφορα στάδια της εκπαιδευτικής και εργασιακής του σταδιοδρομίας. Οι πληροφορίες προέρχονται από διάφορες ξενοδοχειακές, εστιατοριακές και ιντερνετικές πηγές και σκοπό έχουν να στείλουν μηνύματα, να προβληματίσουν ή να ενημερώνουν τους αναγνώστες.

Λίγη ορολογία marketing

Το marketing  είναι ο εντοπισμός και η επικερδής ικανοποίηση των αναγκών που έχουν οι πελάτες.
Τα κέρδη μιας εταιρείας, η ίδια η επιβίωσή της, εξαρτώνται από την ικανοποίηση των αναγκών που έχουν οι πελάτες της. Αυτό το τόσο απλό πράγμα κάνει το marketing μια έννοια λεπτή, που είναι δύσκολο να γίνει λειτουργική.
 • Το marketing αποτελείται από τρία συστατικά στοιχεία
 1. Εντοπισμός των αναγκών
 2. Ικανοποιησή τους
 3. Αποκόμιση κέρδους
 4. Διάφοροι άνθρωποι των επιχειρήσεων, με την πάροδο των χρόνων έχουν κατορθώσει ν΄αναπτύξουν, διαισθησιακά ένα πολύ επιτυχημένο συντέριασμα των παραπάνω τριών στοιχείων.
 5. Σήμερα οι εταιρείες βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα σύνθετο και ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Μια εσφαλμένη απόφαση ή μια ακατάλληληλη κατανομή των πόρων θα μπορούσε να σημάνει καταστροφή: Το σημερινό επιχειρησιακό περιβάλλον είναι ένα περιβάλλον υψηλού κινδύνου.
 6. Το marketing λοιπόν ενδιαφέρεται για τις προσπάθειες μείωσης
 7.  του κινδύνου, εφαρμόζοντας κατά τρόπο συστηματικό διάφορες τυποποιημένες τεχνικές, με σκοπό την εκτίμηση της κατάστασης και την προετοιμασία ανταπάντησης της εταιρίας.

 • MARKETING   ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Το marketing δεν είναι η αμερικανική μετάφραση της λέξης "πώληση" και η πώλησης δεν είναι το ίδιο πράγμα με το marketing.

H πώληση είναι το τμήμα του marketing, το οποίο ενδιαφέρεται να πείσει τους πελάτες να αποκτήσουν το προϊόν ή την υπηρεσία εκείνη, που συνδυάζει καλύτερα τις δυνατότητες  της επιχείρησης με τις επιθυμίες του πελάτη.

Εάν το marketing έχει δουλέψει σωστά, αυτού του είδους η πώληση μπορεί να εξακολουθεί να είναι επίμοχθο έργο, αλλά θα έχει αποτέλεσματα. Oταν δεν συμβαίνει αυτό, οι πωλητές πολύ συχνά βρίσκονται στην ακόλουθη κατάσταση: Προσπαθούν να πουλήσουν εκείνο που η κατασκευάστρια εταιρία θέλει να θελήσει ο πελάτης, δηλαδή όχι απαρέτοιτα αυτό που επιθυμεί ο πελάτης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, επειδή παρ΄όλο που κάποιος πελάτης μπορεί να πειστεί ν΄αγοράσει ένα προϊόν, για να υπάρξει επανάληψη αγορών, θα πρέπει το προϊόν να ικανοποιεί τις ανάγκες του.


 Επομένως, η πώληση είναι το τελευταίο στάδιο στη διαδικασία του marketing.

 • ΟΡΟΙ-ΚΛΕΙΔΙΑ

Βιομηχανικά αγαθά (Industrial goods) 

 1. Προϊόντα που χρησιμοποιούνται  γιο την παραγωγή άλλων αγαθών,  τα οποία πωλούνται, ενοικιάζονται,  ή διατείθενται με οποιοδήποτε τρόπο  σε τρίτους.    
 2. Νέο προϊόν (new product): ένα προϊόν που θεωρείται νέο από τους πιθανούς καταναλωτές μπορεί να είναι πραγματικά νέο, βελτιωμένο, ή τροποποιημένο προϊόν, ή μια νέα έκδοση  ενός υπάρχοντος προϊόντος.
 • Προϊόν (product) 

Ενα σύνολο χαρακτηριστικών ικανοποίησης φυσικών αναγκών, εξυπηρέτησης ή συμβολικών, τα οποία προσφέρονται στην αγορά για παρατήρηση, χρήση ή κατανάλωση.

 • Υπηρεσίες (services) 

Αυλες, αναλώσιμες, και μεταβλητές δραστηριότητες αλληλεπίδρασης, που προσφέρονται για την ικανοποίηση αναγκών  στην καταναλωτική αγορά  και στο δίκτυο πωλήσεων.

 • ΠΟΙΟΤΗΤΑ
 1. To πρόβλημα σήμερα δεν είναι ν΄αυξηθεί η ποιότητα, αλλά η αύξηση της ποιότητας είναι η λύση του προβλήματος.
 2. Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων, των υπηρεσιών καθώς και η συνδεσή τους με την ικανοποίηση του πελάτη είναι το κλειδί για την επιβίωση οποιασδήποτε επιχείρησης ή υπηρεσίας.

 • Συνταγή
 1. Πως να αντιμετωπίσετε επιτυχώς  τον ανταγωνισμό
 2. Να κατανοείτε άμεσα  τί επιθυμεί ο πελάτης και να του παραδίδετε το προϊόν ή την υπηρεσία αμέσως μόλις ζητηθεί και με το χαμηλότερο κόστος.
 3. Να παρέχετε συνεχώς προϊόντα και υπηρεσιες υψηλής ποιότητας και πιστότητας.
 4. Να συμπορέυεσθε με τον ρυθμό των αλλαγών που συμβαίνουν σε τεχνολογικό, σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.
 5. Να βρίσκεσθε ένα βήμα μπροστά από τις ανάγκες του πελάτη.
 6. "Programme Qualite Restauration"/ Πρόγραμμα διαχείρησης ποιότητας Εστιατορίου
 7. Qualite sanitaire/υγιεινή   Qualite de gout/γεύση Qualite de service/εξυπηρέρηση
 8. Comment reconnaitre:
 9.  L' origine d' une viande/προέλευση L' etiquetage des produits/ετικέτα

 • ΠΟΙΟΤΗΤΑ:

 1. "Παραγωγή με ούτε ένα ελαττωματικό προϊόν. 
 2. Service ούτε μιά φορά, ελαττωματικό (κακό)"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου